Міська рада - Пн-Чт: 8:00 - 17:15; Пт: 8:00 - 15:45; Сб, Нд: вихідні

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Українка

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу.

Виконавчий комітет Української міської ради Обухівського району, Київської області, код ЄДРПОУ № 24884653  (місце знаходження організатора конкурсу: Україна, Київська область, Обухівський район, 08720, місто Українка, пл. Т. Шевченка, 1, тел./факс 04572-217-08, тел. 04572-7-55-05; 520-95-16).

Підстави для проведення конкурсу: Закон України «Про житлово-комунальні послуги» та рішення виконавчого комітету Української міської ради від 27.05.2021 № 143 «Про організацію проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в м. Українка та затвердження Положення про конкурсну комісію».

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу.

Корнєва Алла Віталіївна – спеціаліст з енергоменеджменту відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності управління розвитку інфраструктури виконавчого комітету Української міської ради, секретар конкурсної комісії (к.т. 04572-7-54-41).

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

  • ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі житлового або нежитлового приміщення багатоквартирного будинку. З урахуванням змін, внесених Законом України від 03.12.2020 р. № 1060-ІХ, ціна послуги не включатиме витрати на утримання прибудинкової території під час проведення даного конкурсу (Деталізація внесених змін описана в пункті 3 Конкурсної документації).
  • рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
  • наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
  • фінансова спроможність учасника конкурсу;

– наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

Порядок набуття статусу учасника конкурсу.

  • фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
  • юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

Крім того, у відповідності до п. 7 Розділу ІІ Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, суб’єкт господарювання у цій заяві зазначає спосіб надання йому конкурсної документації: нарочно (із зазначенням відповідного номеру телефону для зв’язку з метою інформування про можливість отримання конкурсної документації); засобами електронної пошти (із зазначенням відповідної адреси електронної пошти); засобами Укрпошти (із зазначенням адреси, на яку необхідно направити конкурсну документацію) тощо.

У випадку, якщо у заяві не зазначено спосіб надання конкурсної документації, вважається, що такий учасник конкурсу не має необхідності в отриманні конкурсної документації і має намір звернутися для її отримання шляхом написання окремої заяви.

Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної пропозиції для їх оцінювання:

1) засвідчені документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або засвідчені документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи-підприємця) (з 01 січня 2019 року).

Таким документом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання професійної атестації за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”» від 28.11.2018 № 1010 є відповідний кваліфікаційний сертифікат.

2) засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції;    

3) засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;

4) засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період (баланс та звіт про фінансові результати) (копії фінансової звітності подаються за той звітний період, за який на момент подання пропозиції були вже подані у відповідний орган);

5) оригінал (засвідчену копію) довідки державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

7) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду;

8) довідка учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою із зазначенням місцезнаходження офісних та виробничих приміщень, переліку основних засобів (техніка, інструменти), які будуть задіяні під час надання послуги, із зазначенням року їх випуску. У разі залучення майна на підставі будь-якого правочину (оренда, користування, тощо) учасником надаються підтверджуючі документи. Строк користування зазначеним майном не може бути меншим терміну надання послуги на управління багатоквартирним будинком;

9) довідка про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації,  які будуть безпосередньо залучені до надання послуги з управління багатоквартирним житловим будинком (слюсарі, сантехники, маляри, електрозварювальники  та ін.) із зазначенням досвіду роботи у даній сфері (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців). У разі залучення працівників суб’єктів господарювання на договірних засадах учасником надаються копії відповідних підтверджуючих документів (угоди, накази, трудові книжки).

10) засвідчені копії наступних документів:

10.1. діючого дозволу головного управління Держпраці на виконання:

– газонебезпечних робіт;

– зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом;

– роботи в колодязях;

– зварювальні, газополум`яні роботи;

– обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів.

10.2. діючого дозволу головного управління Держпраці експлуатувати:

– посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа: балони кисневі, балони ацетиленові.

10.3. документи, що підтверджують проведення атестації робочих місць за умовами праці для професій (накази):

– електрогазозварник;

– слюсар-сантехник;

– електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

– маляр;

– покрівельник;

– тесляр.

11) обґрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо з розрахунку на 1 м2 загальної площі житлового або нежитлового приміщення багатоквартирного будинку;

12) довідка про досвід роботи у сфері управління (обслуговування та утримання будинків) з наданням засвідчених копій підтверджуючих документів.

Довідка має містити інформацію:

– реквізити договору (номер та дату);

– предмет договору;

– адресу надання послуг;

– вартість послуги за 1 м2 загальної площі житлового або нежитлового приміщення багатоквартирного будинку із зазначенням переліку складових, що входять до складу послуги, та їх вартості;

– період надання послуги;

– про замовника.

13) довідка довільної форми про наявність саll-центру (диспетчерської служби);

14) довідка у довільній формі, в якій учасник конкурсу повідомляє про використання (невикористання) у своїй діяльності печатки.

У разі неможливості надання будь-якого з документів, учасник має право надавати у складі конкурсної пропозиції письмові пояснення з цього приводу.

Кожна довідка повинна містити номер та дату документу із обов’язковим підписом керівника або уповноваженої особи. У випадку, якщо учасник конкурсу використовує у своїй діяльності печатку, тоді кожна довідка повинна містити у тому числі відбиток печатки.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо). Надана учасником інформація має підтверджуватись копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

У розрахунках ціни послуги з управління учасники повинні визначити вартість кожної складової послуги з управління (згідно з п. 3 цієї Конкурсної документації) з врахуванням вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій».

Конкурсна пропозиція подається по об’єкту конкурсу відповідно до форми, яка наведена у додатку № 5 до Конкурсної документації.

Розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок. Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до законодавства.

На всіх сторінках конкурсної пропозиції мають міститися відбитки печатки (за наявності) учасника та підпис учасника чи уповноваженої особи. Всі сторінки конкурсної пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи чи правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити підпис учасника (уповноваженої особи) та відбитки печатки учасника (за наявності).

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються:

– повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу;

– найменування конкурсу;

– повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

– дата та час проведення конкурсу;

– маркування «Не відкривати до початку конкурсу».

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу в журналі обліку конкурсних пропозицій за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку.

На запит учасника конкурсу організатор конкурсу протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Учасник конкурсу відповідає за достовірність наданої ним інформації.

5. Дата огляду об’єкта конкурсу та доступу до нього.

Доступ до об’єкта конкурсу та його огляд буде проводитись з 19.07.2021 року по 23.07.2021 року з 9:00 до 15:00 год. Учасники конкурсу, які бажають взяти участь у огляді об’єкта конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за день до огляду.

6. Інформація про:

– наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.06.2021 року:

№ п/пАдреса будинку№ будинкуСума боргу, грн
1.пр. Дніпровський143262,29
2.пр. Дніпровський221507,72
3.пр. Дніпровський331228,38
4.пр. Дніпровський438644,05
5.пр. Дніпровський822954,8
6.пр. Дніпровський1636207,82
7.пр. Дніпровський1735200,69
8.пр. Дніпровський1838244,53
9.пр. Дніпровський2087046,14
10.пр. Дніпровський2156546,02
11.пр. Дніпровський2373754,24
12.пр. Дніпровський2490248,46
13.пр. Дніпровський2573472,26
14.вул. Енергетиків120803,25
15.вул. Енергетиків220553,97
16.вул. Енергетиків423337,3
17.вул. Енергетиків539798,83
18.вул. Енергетиків635346,65
19.вул. Енергетиків829083,07
20.вул. Енергетиків1046760,95
21.вул. Енергетиків1420450,15
22.вул. Енергетиків359988,36
23.вул. Енергетиків739828,72
24.вул. Енергетиків943451,47
25.вул. Енергетиків1233052,31
26.вул. Зв’язку233763,49
27.вул. Зв’язку5103189
28.вул. Соснова1107860,76
29.вул. Соснова262082,31
30.вул. Соснова543442,43
31.вул. Соснова6151962,9
32.вул. Соснова7113085,91
33.вул. Соснова872389,96
34.вул. Юності145609,21
35.вул. Юності11113564,76
36.вул. Юності1573006,92
37.вул. Юності25115016,88
38.вул. Будівельників1100206,07
39.вул. Будівельників2140991,66
40.вул. Будівельників4138481,13
41.вул. Будівельників567399,11
42.вул. Будівельників727579,36
43.вул. Будівельників1269329,89
Разом2 639 734,18

– невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі: невиконані зобов’язання відсутні.

7. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються:

– повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу;

– найменування конкурсу;

– повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

– дата та час проведення конкурсу,

– маркування «Не відкривати до початку конкурсу».

Конкурсна пропозиція подається за адресою: Україна, Київська область, Обухівський район, 08720, місто Українка, пл. Т. Шевченка, 1, кабінет № 2, відділ з питань документообігу, контролю та звернень громадян виконавчого комітету Української міської ради.

Кінцевий строк подачі документів: 05.08.2021 року до 16:00 год.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.

8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце: Виконавчий комітет Української міської ради, Київська область, Обухівський район, місто Українка, пл. Т. Шевченка, 1, мала зала засідань.

Дата: 06.08.2021 року.

Час: 9:00 год.

Конкурсну документацію можна отримати у відділі ЖКГ та комунальної власності (приміщення міської ради, 3 поверх, кабінет № 40) або на сайті Української громади за посиланням: https://ukrainska-gromada.gov.ua/cat_doc/decision-committee в розділі документи/рішення виконкому/червень 2021.

Попередня Урочище Розкопане називають у народі «Обухівський Бабин Яр»