Міська рада - Пн-Чт: 8:00 - 17:15; Пт: 8:00 - 15:45; Сб, Нд: вихідні

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного плануваннята звіту про стратегічну екологічну оцінку від 12.01.2024 р.

Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № 09-10-2568-23

 1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та
  стислий виклад його змісту
  Стратегія розвитку Української міської територіальної громади Обухівського району
  Київської області на 2024 – 2027 роки з перспективою розвитку до 2030 року. У
  Стратегії визначені основні пріоритетні напрямки розвитку Української міської
  територіальної громади Обухівського району Київської області у довгостроковій
  перспективі, а саме до 2030 ріку: 1. Людиноцентрична громада: розвиток людського
  потенціалу, наближення якості життя до європейських стандартів. 2. Економічний
  розвиток: підвищення конкурентоспроможності економіки громади. 3. Сталий розвиток
  територій населених пунктів громади. Нова Стратегія дасть можливість активізувати
  весь наявний потенціал Української міської територіальної громади та відкрити нову
  сторінку її розвитку на користь громадян. Сучасні європейські міста орієнтуються на
  принципово інший підхід до розвитку громади, в основі якого – забезпечення гідних
  умов та високих стандартів якості повсякденного життя мешканців. Європейські міста
  намагаються формувати в усіх мешканців відчуття приналежності до єдиної спільноти,
  яка поділяє відповідальність за розвиток громади та дбає про захищеність і рівні
  можливості для всіх мешканців. До втілення саме такої моделі прагне Українська
  міська територіальна громада. Для розробки цього стратегічного документа існують
  також інші причини, пов’язані з процесами глобалізації. Вони вимагають підвищення
  конкурентоспроможності громади, визначення напрямків його соціального,
  культурного, економічного розвитку та забезпечення для всіх мешканців
  територіальної громади права вибору та можливості впливу на процес розвитку
  громади. Стратегія розвитку Української міської територіальної громади відображає
  нові амбітні цілі розвитку громади, які вказують шлях до досягнення його сталого
  майбутнього, як динамічної та креативної громади для життя і роботи. Метою Стратегії
  є перетворення Української громади на сучасну громаду, привабливу для проживання
  та ведення бізнесу, базуючись на ефективному використанні наявних ресурсів,
  існуючих конкурентних переваг громади, збереженні навколишнього середовища та
  розвитку людського капіталу, а також запровадженні інновацій й кращих світових
  практик управління сталим розвитком. Тому надзвичайно важливим є досягнення
  чіткого консенсусу всередині громади у питаннях, пов’язаних з баченням мети
  довгострокового розвитку громади та його стратегічних пріоритетів.
 2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного
  планування
  Українська міська рада Адреса: 08720 Київська область, Обухівський район, м.
  Українка, пл. Т.Шевченка, 1. Контактний телефон: (098) 298 44 58. E-mail:
  rada@ukrainka.org Сайт: https://ukrainska-gromada.gov.ua/
 3. Дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення
  з 12.01.2024 по 10.02.2024
 4. Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій,
  громадські слухання тощо) в процедурі громадського обговорення
  Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій
  формі зауваження та пропозиції до проєкту Стратегії та Звіту про СЕО. Усі зауваження
  і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому
  розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані
  зауваження або вмотивовано їх відхиляє. Анонімні зауваження та пропозиції не
  реєструються і не розглядаються. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого
  строку, не розглядаються
 5. Дата проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
 6. Час проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
 7. Місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
 8. Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна
  ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про
  стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі
  пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного
  планування
  Із проєктом Стратегії та Звітом про СЕО, можна ознайомитись в Українській міській
  раді (08720 Київська область, Обухівський район, м. Українка, пл. Т.Шевченка, 1), а
  також на офіційному веб-сайті Української міської ради (https://ukrainskagromada.gov.ua/).
 9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та
  електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій
  Виконавчий комітет Української міської ради Адреса: 08720 Київська область,
  Обухівський район, м. Українка, пл. Т. Шевченка, 1. Контактний телефон: (098) 298 44
 10. E-mail: rada@ukrainka.org Сайт: https://ukrainska-gromada.gov.ua/
 11. Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної
  зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування
  Виконавчий комітет Української міської ради.
 12. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту
  документа державного планування
  Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.
  Замовник/Уповноважена особа замовника:
  Виконавчий комітет Української міської ради/Журавська-Товмач Ольга Миколаївна
Режим роботи міської ради:

Понеділок – Четвер: 8:00 – 17:15; П’ятниця: 8:00 – 15:45; Субота, неділя: вихідні

© 2023 Українська громада - всі права захищено