Міська рада - Пн-Чт: 8:00 - 17:15; Пт: 8:00 - 15:45; Сб, Нд: вихідні

Податки та збори

14 липня 2021 року на шостій сесії VIII скликання Української міської ради прийняті ставки податків, які будуть діяти на території Української міської територіальної громади з 01 січня 2022 року, а саме:

Рішення Української міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Української міської територіальної громади» (згідно ст. 293 ПКУ).

Рішення Української міської ради «Про встановлення ставок туристичного збору на території Української міської територіальної громади» (згідно ст. 268 ПКУ).

Рішення Української міської ради «Про встановлення ставок збору за місця паркування транспортних засобів на території Української міської територіальної громади» (згідно ст. 2681 ПКУ).

Рішення Української міської ради «Про встановлення ставок транспортного податку на території Української міської територіальної громади» (згідно ст. 267 ПКУ).

Рішення Української міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Української міської територіальної громади» (згідно ст. 266 ПКУ).

Відповідно ст. 266.4.1 ПКУ база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються до:

Об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі: квартира перевищує 300 кв. метрів; житловий будинок перевищує 600 кв. метрів; площа різних типів об’єктів житлової нерухомості перевищує 900 кв. метрів;

Об’єкт оподаткування, що використовується з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності). 

Рішенням сесії відповідно до підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 ПКУ визначені об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які не оподатковуються податком на нерухоме майно, а саме:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, у тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та  джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб встановлюються рішенням виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Для населення  Української міської  територіальної громади ставка податку на житлову нерухомість для фізичних осіб встановлена у розмірі 1 % (від мінімальної заробітної плати).

Для населення м. Українка та с. Плюти ставка податку на житлову нерухомість для фізичних осіб 1,0% (від мінімальної заробітної плати), залишилась без змін.

Встановлені ставки податків на житлову нерухомість для фізичних осіб (від мінімальної заробітної плати) з такою класифікацією, як:

 • будинки одноквартирні масової забудови – 1% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1%, с. Витачів – 0,2%, с. Жуківці – 0,1%,с. Трипілля – 1,5%, с. Щербанівка – 1,5%, с. Халеп’я –0,25%);
 • котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності – 1,5% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1%, с. Витачів – 1,5%, с. Жуківці – 0,1%, с. Трипілля – 1%, с. Щербанівка – 1,5%, с. Халеп’я – 0,25%);
 • будинки садибного типу – 1% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1%, с. Витачів – 1,5%, с. Жуківці – 0,1%, с. Трипілля – 1%, с. Щербанівка – 1,5%, с. Халеп’я – 0,25%);
 • будинки дачні та садові – 1% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1%, с. Витачів – 1,5%, с. Жуківці – 0,1%, с. Трипілля – 1%, с. Щербанівка – 1,5%, с. Халеп’я – 0,25%);
 • будинки двоквартирні масової забудови – 1% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1%, с. Витачів – 1,5%, с. Жуківці – 0,1%, с. Трипілля – 1%, с. Щербанівка – 1,5%, с. Халеп’я – 0,25%);
 • котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності – 1,5% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1%, с. Витачів – 1,5%, с. Жуківці – 0,1%, с. Трипілля – 1%, с. Щербанівка – 1,5%, с. Халеп’я – 0,25%);
 • будинки багатоквартирні масової забудови – 1% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1%, с. Витачів – 1,5%, с. Жуківці – 0,1%, с. Трипілля – 1%, с. Щербанівка – 1,5%, с. Халеп’я – 0,25%);
 • будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні – 1,5% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1%, с. Витачів – 1,5%, с. Жуківці – 0,1%, с. Трипілля – 1%, с. Щербанівка – 1,5%, с. Халеп’я – 0,25%);
 • будинки житлові готельного типу – 1,5 (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1%, с. Витачів – 1,5%, с. Жуківці – 0,1%, с. Трипілля – 1%, с. Щербанівка – 1,5%, с. Халеп’я – 0,25%).

Встановлені ставки податків на нежитлову нерухомість для юридичних та фізичних осіб (від мінімальної заробітної плати) з такою класифікацією, як:

– будівлі готельні – 1% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1,5%, с. Витачів – 1,5%, с. Жуківці – 1%, с. Халеп’я – 0,5%);

– інші будівлі для тимчасового проживання – 0,5% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1,5%, с. Витачів – 1,5%, с. Жуківці – 0,5%, с. Халеп’я –0,5%);

– будівлі торговельні – 1% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1,5%, с. Витачів – 1 %, с. Жуківці – 0,5%, с. Халеп’я – 0,5%);

– будівлі транспорту та засобів зв’язку – 0,5% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1%, с. Витачів – 1 %, с. Жуківці – 0,5%, с. Халеп’я –0,5);

– гаражі наземні та підземні – 0,5% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1%, с. Витачів – 0,5 %, с. Жуківці – 0,5%, с. Щербанівка – 1,5%,
с. Халеп’я – 0,5%);

– стоянки автомобільні криті – 1% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1%, с. Витачів – 0,5 %, с. Жуківці – 0,5%, с. Щербанівка – 1,5%,
с. Халеп’я – 0,5%);

– резервуари, силоси та склади – 0,5% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1%, с. Жуківці – 0,5%, с. Халеп’я – 0,5%);

– склади та сховища інші – 0,5% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Верем’я – 1,5%, с. Витачів – 1%, с. Жуківці – 0,5%, с. Щербанівка – 1,5%, с. Халеп’я – 0,5%);

– будівлі для публічних виступів – 0,5% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Витачів – 1,5%, с. Жуківці – 0,5%, с. Щербанівка – 1,5%,                с. Халеп’я – 0,5%);

– музеї та бібліотеки – 0,5% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: с. Жуківці – 0,5%, с. Трипілля – 1,5%, с. Халеп’я – 0,5%);

– будівлі навчальних та дослідних закладів – 0,5%;

– будівлі лікарень та оздоровчих закладів – 0,5%;

– зали спортивні 0,5-1,0%;

– будівлі сільськогосподарського призначення 0,5% (порівняно з раніше прийнятими рішеннями сільських рад: : с. Верем’я – 1,5%, с. Витачів – 0,02%, с. Жуківці – 0,05%, с. Трипілля – 0,01-1,5%, с. Щербанівка – 1,5%, с. Халеп’я – 0,5%)

– будівлі для культової та релігійної діяльності – 0,5%;

– будівлі інші, не класифіковані раніше – 0,5%.

Рішення Української міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Української міської територіальної громади».

Рішенням сесії пільги встановлені  згідно з ст. 281, ст. 282 та ст. 283 ПКУ (Податкового кодексу України).

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

 • для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;
 • для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара;
 • для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;
 • для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;
 • для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1 статті 281 ПКУ, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

Відповідно до п. 282.1 ст. 282 ПКУ від сплати земельного податку звільняються:

– санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об’єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об’єднань осіб з інвалідністю
(п.п. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 ПКУ);

– громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відс. середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25 відс. суми загальних витрат на оплату праці;

– бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України (п.п. 282.1.3 п. 282.1 ст. 282 ПКУ);

– дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (п.п. 282.1.4 п. 282.1 ст. 282 ПКУ);

– державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій (п.п. 282.1.5 п. 282.1 ст. 282 ПКУ);

– державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій (п.п. 282.1.6 п. 282.1 ст. 282 ПКУ).

Зазначені підприємства та організації громадських об’єднань осіб з інвалідністю мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України від 21 березня 1991 року № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» із змінами та доповненнями.

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські об’єднання осіб з інвалідністю, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством (п.п. 282.1.2 п. 282.1 ст. 282 ПКУ).

Встановлені ставки податків на землю для юридичних та фізичних осіб (від їх нормативної грошової оцінки) з такою класифікацією, як:

 • землі сільськогосподарського призначення – 3%; (для фізичних осіб с. Верем’я, с. Витачів, с. Жуківці, с. Халеп’я, с.Трипілля, с. Щербанівка – 1,5%);
 • для ведення фермерського господарства – 3%; (для фізичних осіб с. Верем’я,
  с. Витачів, с. Жуківці, с. Халеп’я, с.Трипілля, с. Щербанівка – 1,5%);
 • для ведення особистого селянського господарства – 1%;
 • для ведення підсобного сільського господарства – 1%;
 • для індивідуального та колективного садівництва – 3%;
 • для городництва – 1%;
 • для дослідних і навчальних цілей – 1%;
 • для кодів 01.10-01.14 земель сільськогосподарського призначення – 3%;
 • землі житлової забудови – 3%; (для фізичних осіб с. Верем’я,
  с. Витачів, с. Жуківці, с. Халеп’я, с.Трипілля, с. Щербанівка – 0,2%, для юридичних осіб – 1%);
 • для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання – 0,3%;
 • для колективного гаражного будівництва для юридичних осіб – 2%;
 • землі громадської забудови – 0,1%;
 • для кодів 03.01-03.06 земель громадської забудови – 0,1%;
 • для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 3%;
 • для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування – 3%;
 • для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ – 3%;
 • для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури – 3%;
 • для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового
   обслуговування – 3%;
 • для будівництва та обслуговування будівель громадської забудови – 3%;
 • для кодів 03.11-03.12  та 03.14 земель громадської забудови – 1%;
 • землі природно-заповідного фонду – 1%;
 • для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 3%;
 • землі іншого природоохоронного призначення – 3%;
 • землі рекреаційного призначення – 3%;
 • землі історико-культурного призначення – 1%;
 • землі лісогосподарського призначення -1%;
 • землі водного фонду – 3%;
 • землі промисловості – 3%;
 • землі транспорту – 3%;
 • землі зв’язку – 3%;
 • землі енергетики – 3%;
 • землі оборони – 0,1%;
 • землі запасу – 1%.

Згідно пункту 3 рішення сесії Української міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Української міської територіальної громади» № 140/0/7-21-6-8 скл. від 14 липня 2021 року прийнято привести діючі договори оренди за земельні ділянки, які розташовані на території Української міської територіальної громади у відповідність до норм Податкового кодексу України.

З даними рішеннями можливо ознайомитись на офіційному сайті Української міської територіальної громади

Українська територіальна громада, Київська обл., Україна

Режим роботи міської ради:

Понеділок – Четвер: 8:00 – 17:15; П’ятниця: 8:00 – 15:45; Субота, неділя: вихідні

© 2021 Українська громада - всі права захищено