Міська рада - Пн-Чт: 8:00 - 17:15; Пт: 8:00 - 15:45; Сб, Нд: вихідні

Положення про порядок реєстрації дітей до комунальних ДНЗ (ЗДО) м. Українка (в новій редакції)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок реєстрації дітей до комунальних ДНЗ (ЗДО) м. Українка (далі – Положення) регулює порядок реєстрації дітей на чергу в заклади дошкільної освіти, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста Українка.

1.2. Положення розроблено з метою задоволення потреб громадян, що мешкають на території Української міської ради (м. Українка та с. Плюти), у освітніх послугах для дітей дошкільного віку, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей до вступу у заклад дошкільної освіти, забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до комунальних ДНЗ (ЗДО) міста Українка, соціальної підтримки сімей, що  мають дітей дошкільного віку та користуються пільгами, передбаченими законодавством України.

1.3. Положення розроблено у відповідності до статті 53 Конституції України, рішення Конституційного суду України від 04.03.2004 р. №5-рп/2004, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту».

1.4.  У даному Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

– електронний реєстр дітей до ДНЗ (ЗДО) (далі – Реєстр) – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ (ЗДО) та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;

– держатель Реєстру – виконавчий комітет Української міської ради;

– реєстратор – спеціаліст з соціальних питань, опіки та піклування виконавчого комітету Української міської ради;

– адміністратор Реєстру – системний адміністратор виконавчого комітету Української міської ради, що відповідає за технічне, технологічне та програмне та програмне забезпечення Реєстру, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у Реєстрі;

– заявник – особа, що висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру.


ІІ. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ДІТЕЙ В ДНЗ

2.1. Реєстрація дітей в дошкільні навчальні заклади (заклади дошкільної освіти), які знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста Українка, проводиться через мережу Інтернет самостійно (в виключних випадках – реєстратором) на сайті.

2.2. Внесенню до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ:

а) про дитину:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата народження;
  • адреса реєстрації місця проживання;
  • серія та номер свідоцтва про народження;
  • інформація про пільгову категорію (за наявності).

б) про батьків:

  • прізвище, ім’я, по батькові батька та матері; осіб, що їх замінюють;
  • адреса реєстрації місця проживання;
  • контактні дані (телефон, електронна адреса);
  • місце роботи та інформація про перебування на обліку в центрі зайнятості як безробітних (за умови наявності даних обставин).

2.3. Для успішної реєстрації дитини в електронній черзі, необхідно вказати достовірну інформацію. Заявникові на вказану ним електронну адресу надходить повідомлення про те, що для підтвердження інформації заявник зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дня заповнення електронної форми звернутися до виконавчого комітету Української міської ради із заявою встановленої форми та наступним пакетом документів:

– копія свідоцтва про народження дитини;

– копії паспортів батьків (опікунів);

– довідки з місць роботи батьків або з центру зайнятості про перебування на обліку як безробітних (за умови наявності даних обставин);

– довідка з місця проживання про склад сім`ї та реєстрацію (за умови реєстрації місця проживання дитини);

– документ, що підтверджує право на пільгу.

2.4. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже зареєстрована.

2.5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

– на підставі заяви батьків;

– на підставлені направлення до ДНЗ (ЗДО);

– у разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження);

– у разі відсутності контакту із заявником протягом 30 днів з моменту підписання направлення заступником міського голови з виконавчої роботи згідно з розподілом обов’язків.

2.6. Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус «Зареєстровано» з датою реєстрації.


ІІІ. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ

3.1. Позачергово зараховуються в заклад дошкільної освіти (дошкільний навчальний заклад) діти працівників комунальних ДНЗ (ЗДО) (на період роботи), а також діти, зареєстровані в м. Українка та с. Плюти, наступних пільгових категорій:

– діти учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил;

– діти одиноких батьків;

– діти, які знаходяться під опікою (піклування);

– діти багатодітних сімей.

Кількість місць у ДНЗ (ЗДО), що надаються позачергово, не може перевищувати 30% від загальної кількості місць, що розподіляються.

3.2. Першочергово зараховуються до ДНЗ (ЗДО) діти, зареєстровані в м. Українка та с. Плюти, наступних пільгових категорій:

– діти, потерпілі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

– діти військовослужбовців і тих, хто проходить строкову військову службу;

– діти рятувальників державних професійних аварійно-рятувальних служб;

– діти працівників наступних комунальних установ, організацій та підприємств, що надають послуги по обслуговуванню міста (на період роботи): комунальне підприємство «Міський ринок м. Українка», комунальне підприємство «Українське водопровідно-каналізаційне підприємство», комунальне підприємство «Підприємство по обслуговуванню житла», приватне підприємство «Бриз Дніпра», приватне акціонерне товариство «ОТІС», комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство «Ритуальна служба УМР»», муніципальне громадське формування з охорони громадського порядку в м. Українка Обухівського району Київської області «Українська міська варта», поліцейська станція Обухівського ВП ГУНП в Київській області;

– діти працівників закладів охорони здоров’я, культури, навчальних закладів м. Українка, Українського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», виконавчого комітету Української міської ради.

Кількість місць у ДНЗ (ЗДО), що надаються першочергово, не може перевищувати 15% від загальної кількості місць, що розподіляються.


IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЕЛЕКТРОННОГО РЕЄСТРУ

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мають реєстратор та адміністратор Реєстру, члени комісії з питань укомплектування комунальних ДНЗ (ЗДО) м. Українка, які використовують персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті та містить виключно наступну інформація: дату реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові, вікову групу.


V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру відбувається на безоплатній основі.

5.2. Це Положення може бути змінено (доповнено) виключно на підставі рішення виконавчого комітету Української міської ради

Українська територіальна громада, Київська обл., Україна

Режим роботи міської ради:

Понеділок – Четвер: 8:00 – 17:15; П’ятниця: 8:00 – 15:45; Субота, неділя: вихідні

© 2021 Українська громада - всі права захищено