Міська рада - Пн-Чт: 8:00 - 17:15; Пт: 8:00 - 15:45; Сб, Нд: вихідні

Регламент виконавчого комітету

Затверджений рішенням виконкому №178 від 10.12.2015 р.

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради є її виконавчим органом, їй підконтрольним і підзвітним. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.2. Порядок діяльності виконавчого комітету і посадових осіб закріплені Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовим актами, а також рішеннями міської ради і власними рішеннями.

1.3. Регламент виконавчого комітету міської ради (надалі – Регламент) є нормативним актом, який визначає принципи, порядок його діяльності та затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

ІІ. Організаційні основи формування і діяльності виконавчого комітету

2.1. Правовий статус виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та рішенням міської ради.

2.2 Виконавчий комітет утворюється міською радою, яка визначає його кількісний склад та за пропозицією міського голови затверджує його персональний склад.

2.3. Виконавчий комітет утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, керуючої справами виконкому та інших осіб. За посадою до виконавчого комітету входить секретар міської ради.

2.4. Очолює та здійснює керівництво виконавчим комітетом міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цих функцій – перший заступник міського голови чи один із заступників з виконавчої роботи за розпорядженням міського голови.

2.5. Для забезпечення оперативного управління соціально-економічним і культурним розвитком міста виконавчий комітет міської ради розподіляє обов’язки між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючою справами.

2.4. Організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності виконавчого комітету здійснюється керуючою справами виконкому.

ІІІ. Планування роботи виконавчого комітету міської ради

3.1. Одним з основних засобів організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету є планування його роботи.

3.2. Практична діяльність виконавчого комітету організовується виходячи із затверджених міського бюджету, планів і програм економічного і соціального розвитку, оперативних планів роботи з урахуванням поточного моменту і ситуації, що складається у місті.

3.3. План роботи виконавчого комітету складається на рік, розглядається і затверджується на засіданні виконкому.

Затверджений план може щомісячно уточнюватись з урахуванням поточних завдань міського голови та його заступників.

Якщо заходи річного плану роботи виконкому з будь-яких питань не може бути реалізовані у встановлений термін, заступники міського голови, керівники виконавчих органів міської ради завчасно, але не пізніше, ніж 15 днів інформують про це міського голову.

Зміни у план роботи виконавчого комітету виносять рішенням виконавчого комітету.

Контроль за виконанням плану роботи здійснюється керуючою справами виконкому.

IV. Порядок підготовки і проведення засідань виконавчого комітету міськради

4.1. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, що забезпечує колегіальне обговорення задач, які стоять перед ним, і ухвалення рішень по їх виконанню.

Засідання виконавчого комітету скликає і веде міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – перший заступник міського голови.

Засідання виконкому проводяться щомісячно, в останній четвер місяця. Початок засідань о 15.00. год.

Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

4.2. Загальна підготовка засідань виконавчого комітету покладається на керуючу справами виконкому.

4.3. На засіданнях виконкому розглядаються питання, передбачені планом роботи виконкому та інші питання, віднесені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами до відання виконавчих органів ради, за пропозицією міського голови, заступників міського голови, керуючу справами, членів виконкому.

4.4. Особи, відповідальні за підготовку питань на засідання виконкому, а також структурні підрозділи, інші організації і установи, що подають проекти рішень виконкому, зобов’язані  погодити їх  (завізувати) з відповідними керівниками відділів, служб виконавчого комітет, а також з юридичним відділом виконавчого комітету на відповідність їх законодавству.

4.5. При підготовці проектів рішень дотримуються такі правила:

4.5.1. Всі проекти рішень оформляються на бланках виконавчого комітету  в паперовому та електронному вигляді.

4.5.2. Заголовок проекту рішення викладається лаконічно і складається з одного речення. Якщо у проекті рішення йде мова про декілька питань, заголовок формується узагальнено.

4.5.3. Тексти проектів рішень, додатків та інших матеріалів до них викладаються державною мовою, повинні бути короткими, суть документу мусить бути викладена чітко й виключати можливість подвійного тлумачення.

Текст проекту рішення складається з двох частин: у першій частині (мотивувальний) вказуються обґрунтування або підстави для його прийняття, у другій (розпорядчій) викладаються висновки, рекомендації, завдання, доручення.

У розпорядчій частині повинні обов’язково міститися пункти, що передбачають конкретні завдання, повні назви виконавців, терміни виконання і відповідальних за контроль. У випадках, коли рішення носить комплексний характер і передбачає спільну роботу декількох виконавців, визначається одним із підрозділів для координації і узагальнення проекту роботи.

При тривалих термінах виконання необхідно зазначити проміжні контрольні строки і доручення відповідним виконавцям щодо надання проміжної інформації про хід виконання рішення.

Якщо організація контролю за виконанням рішення покладається на кількох заступників міського голови за напрямки діяльності, то необхідно зазначити одного відповідального за організацію контролю по виконанню рішення в цілому.

У разі, коли рішення, що приймається, відміняє дію раніше прийнятого з цього питання рішення, то останнє повинно містити зазначення про визнання про попереднього таким, що втратило чинність.

У випадку виконання раніше прийнятих рішень до проекту рішення виносяться пропозиції про зняття їх контролю.

4.6. Візи погодження розміщуються на зворотній стороні останнього аркуша проекту рішення. Проекти рішень першими візують посадові особи, що готували документ, потім його візують відповідні керівники структурних підрозділів, відділів, які мають відношення до нього, заступники міського голови відповідно до розподілу обов’язків, посадові особи юридичного відділу. Насамкінець проект рішення візує керуюча справами виконкому міської ради. Питання планування, капіталовкладень, фінансування з міського бюджету тощо, обов’язково погоджуються головним бухгалтером міської ради.

Термін розгляду та погодження проекту рішення службовими особами, як правило, не повинен перевищувати одного дня.

4.7. Після погодження керуючою справами виконкому проекти рішень друкуються для їх розгляду на засіданні виконкому тиражем, визначеним керуючою справами виконкому.

Матеріали на розгляд виконкому (проекти рішень) оприлюднюються у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» за 20 робочих днів до засідання виконкому  шляхом їх розміщення на офіційному сайті м. Українка (http://ukrainka3-org.1gb.ua/)

4.8. На підставі поданих матеріалів, керуюча справами формує проект порядку денного засідання виконавчого комітету.

4.9. До порядку денного чергового засідання виконкому вносяться лише ті питання, проекти рішень яких подані та оприлюднені з дотримання строків передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Проекти рішень, інші документи, які не були подані у вказаний термін,   можуть   бути   включені  до   порядку  денного   засідання виконкому у винятковому порядку лише за рішенням голосування членів виконавчого комітету чергового засідання.

4.10. Члени виконавчого комітету не пізніше, ніж за два дні до засідання повинні бути ознайомлені з порядком денним, проектами рішень та матеріалами, що вносяться на розгляд.

Порядок денний засідання виконавчого комітету й проекти рішень з матеріалами до них направляють для ознайомлення секретарю міської ради та головам постійних галузевих комісій.

4.11. Склад учасників для розгляду питання на засіданні виконкому визначається керівником виконавчого органу міської ради, що готував питання та узгоджується з керуючою справами.

Списки запрошених із зазначенням прізвища, імені по батькові, посади, телефону, підписані керівниками відповідних виконавчих органів міської ради, передають керуючій справами одночасно з іншими матеріалами.

На кожному засіданні виконавчого комітету присутні головний спеціаліст юрисконсульт, головний бухгалтер міської ради.

4.12. Повідомляють про час засідання виконавчого комітету:

членів виконавчого комітету – керуюча справами; запрошених осіб – керівники виконавчих органів, які готували питання на розгляд.

4.13. Реєстрацію учасників, забезпечення порядку проведення засідання та протоколювання здійснює керуюча справами.

4.14. Засідання виконавчого комітету є відкритими і ведуться гласно. За рішенням членів виконавчого комітету може бути проведене закрите засідання.

4.15. Порядок денний і порядок розгляду питань, включених до порядку денного, затверджується на початку засідання.

4.16. Доповідають на засіданні виконавчого комітету заступники міського голови, керівники управлінь, відділів, підприємств.

4.17. В процесі засідання виконавчого комітету його учасники мають права:

 • члени виконавчого комітету – вносити пропозиції щодо порядку денного і порядку роботи, вимагати від доповідачів і запрошених роз’яснень щодо питань, що розглядаються, пропонувати прийняти зміни, доповнення до проекту рішень або перенесення розгляду питання на наступне засідання;
 • запрошені – брати участь в обговоренні питань, що внесені до порядку денного, давати довідки до них, задавати доповідачу запитання та вносити пропозиції до проекту рішення.

4.18. Виконавчий комітет приймає рішення в межах своїх повноважень та чинного законодавства України. Рішення виконавчого комітету міської ради приймають на засіданнях відкритим голосуванням більшістю від загального складу виконкому.

4.19. У разі не згоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може призупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.

4.20. Проекти рішень, в ході обговорення яких були зроблені зауваження, внесені доповнення та зміни, протягом двох днів після засідання, остаточного редагуються виконавцями і подаються керуючій справами виконкому.

4.21. Кожне рішення має свій номер і дату його прийняття. Нумерація рішень виконкому ведеться від №1 за наростанням протягом календарного року.

4.22. Рішення виконкому у триденний термін розмножуються і протягом семи днів після засідання направляються організаційним відділом юридичним та фізичним особам згідно зі списками на розсилку, наданими посадовими особами, що готували проекти рішень.

4.22. Протокол засідання виконавчого комітету підписується міським головою або особою, що виконує на засіданні його обов’язки.

4.23. Рішення виконкому, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання усіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста. Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено пізніший строк введення цих рішень у дію.

4.24. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів міської ради, можуть бути скасовані міською радою.

У разі невідповідності їх Конституції або законам України вони можуть бути визнані незаконними у судовому порядку.

V. Порядок підготовки розпоряджень міського голови

5.1. Згідно зі ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, власних і делегованих повноважень міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

5.2. За змістом розпорядження міського голови поділяються на розпорядження:

 • з основної діяльності;
 • з кадрових питань;
 • по відрядженнях.

5.3. Проекти розпоряджень міського голови вносяться заступниками міського голови, керуючою справами виконкому, секретарем ради, головним бухгалтером.

Організації, підприємства та установи будь-якого рівня, громадські організації можуть вносити пропозиції щодо підготовки проектів розпоряджень до підрозділів міськвиконкому за напрямком діяльності.

Підготовка розпоряджень з кадрових питань та по відрядженнях регламентується чинним законодавством та іншими нормативними документами і здійснюється керуючою справами виконкому.

5.4. Розпорядження, які містять відомості, що становлять державну таємницю чи відомості для службового користування, готуються відповідно до вимог таємного діловодства та інструкції по документах для службового користування.

5.5. Тексти проектів розпоряджень, додатків та інших матеріалів до них викладаються Державною мовою на бланках виконавчого комітету встановленого зразка.

5.6. Підготовлені проекти розпоряджень погоджуються усіма зацікавленими посадовими особами, а саме:

 • виконавець проекту розпорядження;
 • заступник міського голови, що координує питання;
 • юрисконсультом, головним бухгалтером;
 • керуючою справами.

Візи проставляються на зворотній стороні розпорядження.

5.7. З метою чіткого виконання розпоряджень в їх текстах необхідно передбачати конкретні завдання, виконавців, термін виконання і відповідальних за контроль.

У випадках, коли розпорядження носить комплексний характер і передбачає спільну роботу декількох структурних підрозділів міськвиконкому, визначається один із підрозділів для координації та узагальнення проведеної роботи.

5.8. Розпорядження підписуються міським головою, а в час його відсутності – перший заступник міського голови.

Додатки підписуються керуючою справами виконкому.

5.9. Після процедури погодження і візування розробник проекту розпорядження подає його керуючій справами для підписання та реєстрації разом із переліком на розсилку.

VI. Організація прийому громадян і їх письмових звернень

6.1. Прийом громадян у виконавчому комітеті здійснюється щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів. Міським головою, його заступниками, керуючою справами прийом громадян проводиться, згідно з графіком, затвердженим міським головою.

6.2. Попередня співбесіда з громадянами і запис на прийом до міського голови проводиться спеціалістом загального відділу щоденно, крім середи, з 8:00 до 17:00 години.

Запис на прийом до заступників міського голови попередньо не ведеться.

Прийом громадян у міського голови та першого заступника міського голови організовується спеціалістом загального відділу.

На кожного відвідувача, який був на прийомі, заповнюється картка встановленого зразку.

6.3. Вирішення усних звернень громадян проводиться, як правило під час прийому.

У випадках необхідності отримання додаткових даних особа, яка веде прийом, дає доручення відповідальній посадовій особі про вирішення питання та підготовку відповіді заявнику.

6.4. Контроль за виконанням доручень, що дані в час прийому, здійснюється спеціалістом загального відділу.

6.5. Спеціаліст загального відділу систематично аналізує роботу по прийому громадян, узагальнює питання, з яким вони звертаються, подає керуючій справами пропозиції, по усуненню недоліків в організації прийому громадян.

6.6. Прийом і реєстрація листів, заяв, скарг громадян здійснюється організаційним відділом.

6.7. Організаційний відділ попередньо розглядає звернення громадян, що надійшли та направляє їх для розв’язання міському голові, його заступникам згідно з розподілом обов’язків.

Після розгляду керівниками пропозицій, заяв та скарг громадян, організаційний відділ віддає їх згідно з резолюціями до виконання.

6.8. Пропозиції, заяви, скарги громадян, що надходять до виконавчого комітету, розглядаються щоденно в строки згідно з діючим законодавством.

Контроль за строками проходження листів у виконкомі здійснює організаційний відділ.

6.9. Розгляд звернень громадян вважається закінченим після того, як питання вирішено по суті і надана відповідь заявнику. І при необхідності – вищій організації, дана відповідь про результати, або заявнику роз’яснено неправомірність його вимог.

6.10. Організаційний відділ здійснює щоденний контроль за своєчасним і правильним розглядом пропозицій, заяв, скарг громадян і проводить перевірки стану справ щодо їхнього вирішення у виконавчих органах міської ради, на підприємствах, закладах комунальної власності, надає їм необхідну практичну та методичну допомогу, готує пропозиції по усуненню порушень і недоліків, інформує про результати перевірок керуючу справами виконкому щомісячно.

VII. Порядок підготовки і проведення нарад, семінарів та інших заходів у виконавчому комітеті

7.1. Наради, семінари та інші заходи у виконавчому комітеті проводяться згідно з календарним планом заходів виконавчого комітету.

7.2. Наради у міського голови із заступниками міського голови, керуючою справами виконкому, секретарем ради проводиться щопонеділка та п’ятниці із заступниками міського голови, керівниками комунальних підприємств, міських служб щодо питань координації діяльності по виконанню господарських та соціально культурних заходів проводиться щомісячно.

Ведення протоколів забезпечує спеціаліст загального відділу. У протоколі повинні бути зазначені присутні на нараді, конкретні доручення та виконавці, а також строки виконання доручень.

За підсумками апаратних нарад складається перелік доручень міського голови й направляється виконавцям.

7.3. Виклик на апаратні наради, підготовку приміщення для їх проведення забезпечує спеціаліст загального відділу.

7.4. Розроблення планів проведення галузевих нарад, семінарів та інших заходів, визначення і узгодження часу та місця їхнього проведення, оповіщення учасників проводить спеціаліст організаційного відділу. Про необхідність надання приміщення для проведення нарад, семінарів та інших заходів повідомляється керуюча справами виконкому не пізніше, як за тиждень. На основі інформації складається тижневий план заходів виконавчого комітету.

7.5. Телефонограми про виклик на нараду у виконавчому комітеті підписуються міським головою, заступниками міського голови, керуючою справами.

Телефонограми оформляються у спеціальному журналі, який знаходиться в приймальні міського голови.

VIII. Організація роботи в локальній комп’ютерній мережі

8.1. Кожен спеціаліст виконкому міськради забезпечує розміщення і постійне оновлення інформації у локальній комп’ютерній мережі відповідно до порядку надання підрозділами виконкому міськради інформації до локальної комп’ютерної мережі.

8.2. Кожен користувач мережі робить інформацію доступною для всіх шляхом розміщення її на сервері або відправлення безпосередньо на комп’ютер відповідного користувача.

8.3. По локальній мережі виконкому міськради повинна передаватися тільки інформація, що стосується компетенції відповідних спеціалістів.

8.4. З метою зменшення ризику пошкоджень комп’ютерної техніки та програмного забезпечення необхідно додержуватися вимог щодо роботи з комп’ютерною технікою, наведених у “Правилах користування мережею”.

ІХ. Робота з електронною поштою

9.1. Роботу з електронною поштою у виконкомі здійснює особа (далі – оператор електронної пошти), яка має повноваження керівництва виконкому міськради й на комп’ютер якої встановлено відповідну програму для роботи з електронною поштою.

9.2. В обов’язки оператора електронної пошти входить:

– приймання від відповідних підрозділів виконкому міської ради матеріалів, призначених для подальшої відправки електронною поштою, передача одержаної пошти відповідним галузевим підрозділам або до загального відділу;

– виконання безпосереднього процесу прийому-передачі пошти.

9.3. Після процедури реєстрації отриманої електронної документації оператор електронної пошти повинен:

– для пошти, що надійшла безпосередньо на адресу міського голови (заступників голови) або виконкому міської ради, надіслати електронну копію листа до загального відділу для подальшої роботи як із звичайним документом (у випадку одержання великих баз даних, графічних файлів питання про створення друкованих копій вирішується в робочому порядку);

– для пошти, що надійшла на адресу конкретного галузевого підрозділу виконкому, надіслати електронну копію листа одержувачу по локальній комп’ютерній мережі або одержувач забирає її безпосередньо на електронному носії (дискеті).

9.4. Матеріали для пересилання електронною поштою приймаються від галузевих підрозділів виконкому в електронному вигляді – через локальну комп’ютерну мережу або на дискеті. У друкованому вигляді інформація приймається тільки у випадку відсутності доступу відправника до електронного першоджерела надрукованої інформації.

X. Робота з електронною документацією

10.1. Доступ до електронної документації і можливість її змін здійснюється за допомогою режиму санкціонування прав доступу і адміністрування. В число адміністрованих функцій входять:

 • доступ в систему;
 • доступ до додатків системи;
 • доступ до режимів і функцій (введення, коректування, перегляд, копіювання і т. д.)
 • створення системи унікальних паролів для користувачів.

Права доступу і систему паролів встановлює користувач відповідного комп’ютера або керівник відповідного структурного підрозділу міськвиконкому.

11.2. Доступ до електронних документів з правом коректування має тільки особа уповноважена на виконання таких функцій, інші співробітники, що мають право користуватись цими документами, мають доступ тільки на читання. Таким чином, всі співробітники мають доступ до одного й того ж екземпляру документа і відпадає необхідність в механізмі врахованих копій. При внесені змін в електронний документ всім особам, що входять в список розповсюдження даного документа, направляється повідомлення про зміни по електронній пошті, щоб вони могли вчасно ознайомитися з цими змінами.

11.3. Збереження документів електронного типу повинне забезпечуватись методом щомісячного резервного копіювання інформації на основний і резервний диски сервера, або на інші носії інформації(наприклад ком пакт-диски або дискети). В випадку порушення цілісності інформація відновлюється із резервних копій документів.

11.4. Контроль за цілісністю інформації здійснюється за допомогою сучасних засобів антивірусного захисту, що перевіряють поточний стан дисків і пам’яті на наявність вірусів та знищення їх.

ХI. Організація контролю за виконання документів у виконавчому комітеті

12.1. Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення своєчасного та якісного їх виконання.

Контролю підлягають всі зареєстровані документи, в яких містяться конкретні завдання, визначені виконавці.

Обов’язково контролюється виконання: законів України, постанови Верховної Ради України, указів, розпоряджень та доручень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, запитів та звернень народних депутатів України, інших нормативно-правових актів, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, власних рішень, розпоряджень міського голови.

12.2. Відповідальність за виконання несуть посадові особи на яких покладено контроль, безпосередні виконавці, зазначені у розпорядчому документів (розпорядженні, рішення тощо), резолюції керівника. У разі коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання є працівник, який у резолюції зазначений першим.

12.3. Контроль за виконанням документів поділяється на організаційний та діловодний (технічний). Організаційний контроль здійснюють заступники міського голови, керуючий справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків, а в окремих випадках – інші посадові особи, відповідальні за контроль.

Організаційний контроль в себе включає:

планування виконання контрольних документів;

організація практичних заходів, направлених на виконання;

перевірку фактичного виконання;

повідомлення про хід і підсумки виконання документів на оперативних зборах, засіданні колегіальних органів;

узагальнення звітів про виконання і внесення пропозицій про зняття з контролю.

Діловодний (технічний) контроль за виконанням документів здійснюється працівниками організаційного відділу.

Діловий (технічний) контроль включає в себе такі операції:

реєстрація контрольних документів;

ведення контрольної картотеки;

аналіз виконавської дисципліни;

зняття документів з контролю;

формування картотеки виконаних документів.

12.4. Терміни виконання документів можуть бути вказані у самому документі або встановлені актами законодавства.

Термін виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи або колегіального органу, що його встановив.

12.5. Заступники міського голови, керівники комунальних підприємств, інші посадові особи інформують посадову особу, що здійснює контроль про їх або про повне виконання документів.

Інформація повинна бути лаконічною, чітко відображати стан виконання завдань і рекомендацій, викладених у контрольному документі.

За повноту і якість інформації персональну відповідальність несуть відповідальні за контроль і керівники підрозділів, на яких було покладено організацію виконання.

У разі не повного виконання тих чи інших завдань (положень) контрольних документів необхідно надати пояснення причин невиконання заходів та пропозиції щодо виконання документів в повному обсязі.

12.6. Документ вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішені і кореспонденту дано відповідь по суті.

12.7. Після виконання документ знімається з контролю:

 • документи вищих органів знімаються з контролю після направлення їх адресу інформації про виконання відповідно до вимог документу. Якщо направлення інформації не передбачено, документ знімається з контролю після надання виконавцем довідки з резолюцією голови „До справи” або „Зняття з контролю”,
 • рішення виконкому, що взяті на контроль. Знімаються з контролю на засіданні виконкому після розгляду матеріалів про їх виконання. Матеріали для зняття контролю готують виконавці та узгоджують їх з заступником міського голови;
 • розпорядження знімаються з контролю за письмовим вказівками міського голови;
 • службові документи, листи громадян, знімаються з контролю після надання до загального відділу відповідно до резолюції довідки або копії відповіді заявнику.

12.8. Дані про наслідки виконання взятих на контроль документів періодично узагальнюються і доповідаються керівництву виконкому.

12.9. Зняття з контролю не означає закінчення дії документу.

ХІІІ. Робота з кадрами

Загальні положення

13.1. Ведення кадрового діловодства та проходження посадовими особами служби у виконкомі здійснює керуюча справами виконкому.

13.2. Структура, загальна чисельність виконавчих органів (у разі необхідності) та витрати на їх утримання затверджуються рішенням міської ради за поданням міського голови.

13.3. Штатний розпис на наступний рік переглядається і затверджується міським головою щорічно до 25 грудня. У разі необхідності, у межах затвердженої структури, загальної чисельності працівників і визначених радою коштів на їх утримання, до штатного розпису розпорядженням міського голови протягом календарного року можуть вноситись зміни.

13.4. Прийом посадових осіб (за винятком технічного персоналу) виконкому здійснюється за розпорядженням міського голови на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

13.5. Звільнення посадових осіб та технічного персоналу здійснюється за розпорядженням міського голови чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

13.6. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

На кожну посадову особу формується особова справа згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців.

Щорічно до 15 квітня посадові особи подають декларацію про доходи.

13.7. Організація та контроль за дотриманням законності у кадрових питаннях покладається на керуючу справами виконкому.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування

13.7. Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади.

13.8. Оголошення про конкурс публікується в міській газеті “Дніпровський проспект” або оприлюднюється через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії виконкому документи відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

13.9. За рішенням конкурсної комісії до участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають умовам конкурсу.

Кандидатам направляється письмове повідомлення (з обґрунтуванням), якщо за рішенням комісії вони не відповідають вимогам конкурсу.

Керуюча справами виконкому за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад.

При проведенні конкурсу перевага надається особам, які пройшли стажування на посаді, або знаходились у кадровому резерві на дану посаду.

Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані або призначені на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву у виконкомі і протягом року прийняті на вакантну посаду або нижчу посаду без повторного конкурсу.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

– досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

– визнані в установленому порядку недієздатними;

– мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи в органах місцевого самоврядування;

– у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками ;

– позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

– в інших випадках, установлених законами.

13.10. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

13.11. При прийнятті на службу посадових осіб може встановлюватися випробування до шести місяців, що обов’язково відображається у розпорядженні міського голови про прийняття на роботу.

Прийняття на службу до виконкому міської ради поза конкурсом

13.12. Прийняття на службу здійснюється:

а) на посаду міського голови в порядку, встановленому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

б) на посаду секретаря міської ради – шляхом обрання відповідною радою;

в) на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради – шляхом затвердження відповідною радою.

13.13. Без конкурсного відбору, за рішенням міського голови може здійснюватися прийняття на роботу:

а) державних службовців або посадових осіб органів місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування;

б) випускників Української Академії державного управління при Президентові України та її філіалів, якщо вони направлялися на навчання виконкомом міськради;

в) працівників патронатної служби.

Робота з кадровим резервом

13.14. З метою зайняття посад і просування по службі створюється кадровий резерв, який щорічно (до 15 грудня) переглядається і затверджується розпорядженням міського голови.

13.15. На кожну посаду керівника кадровий резерв формується не менше як з двох осіб, на посади спеціалістів – не менше як з однієї особи з урахуванням фактичної потреби.

13.16. Із зарахованими до кадрового резерву проводиться робота згідно з особистими річними планами, затвердженими заступниками міського голови, керуючим справами виконкому, де передбачається:

– вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, рішень міської ради та її виконкому;

– систематичне навчання шляхом самоосвіти;

– періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах;

– участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності органів місцевого самоврядування;

– стажування протягом не більш як двох місяців у виконкомі міської ради;

– виконання обов’язків посадової особи, на посаду якої зараховано працівника до кадрового резерву;

– залучення до вивчення відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань;

– участь у підготовці проектів актів міської ради, її виконкому, інших нормативних документів.

13.17. Керівники виконкому міської ради створюють умови для навчання і підвищення кваліфікації посадових осіб.

Стажування на службі в органах місцевого самоврядування

13.18. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на зайняття посади у виконкомі міськради, проводиться стажування особи терміном до 2-х місяців.

13.19. Стажування можуть проходити як особи, що вперше претендують на посаду, так і посадові особи, які бажають зайняти більш високу посаду.

13.20. Стажування посадових осіб проводиться згідно з Положенням про стажування у державних органах (Постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.94 №804).

13.21. З метою просування по службі посадових осіб стажування проводиться за дозволом міського голови при цьому стажист надає письмову заяву про дозвіл його на стажування за погодженням заступником міського голови, керуючою справами згідно з розподілом обов’язків.

13.22. Заступники міського голови, керуюча справами виконкому визначає завдання для стажиста на період стажування, закріплює за ним досвідченого фахівця – наставника з числа посадових осіб.

13.23. Після закінчення стажування стажист подає керуючій справами виконкому звіт про стажування та висновки керівника щодо подальшої роботи стажиста в органах місцевого самоврядування.

Продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування

13.24. Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на 5 років, за розпорядженням міського голови.

13.25. Подання щодо продовження терміну перебування в органах місцевого самоврядування подається керуючій справами виконкому за місяць до досягнення посадовою особою граничного віку перебування на службі або закінчення терміну попереднього продовження.

13.26. У поданні разом з обґрунтуванням потреби продовження зазначеного терміну вказується причина невикористання кадрового резерву на посаду, яку обіймає посадова особа, що досягла граничного віку перебування на службі, список кадрового резерву та термін його підготовки на цю посаду.

Посадові інструкції

13.27. На кожну посаду відповідно до штатного розпису в двотижневий термін після затвердження радою структури і чисельності апарату виконкому, розробляється посадова інструкція.

13.28. Посадові інструкції можуть переглядатися в разі необхідності у зв’язку зі змінами структури, штатного розпису, функцій відділів.

13.29. Посадові інструкції працівників виконкому складаються заступниками міського голови, керуючою справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків і затверджуються міським головою.

13.30. Посадові інструкції складаються з п’яти розділів:

 1. Загальні положення.
 2. Основні завдання та обов’язки.
 3. Права.
 4. Відповідальність.
 5. Вимоги до працівників.

13.31. Кожен працівник ознайомлюється з посадовою інструкцією під розпис.

13.32 Затверджені посадові інструкції зберігаються в керуючого справами виконкому. Копії посадових інструкцій передаються спеціалістам.

ХIV. Організація використання робочого часу

XIV. Режим роботи

14.1. З метою забезпечення продуктивного розподілу та використання робочого часу заступники міського голови, керуюча справами виконкому складають розпорядок робочого тижня із зазначенням характеристики виконуваної роботи за кількістю відведеного на неї часу.

14.2. Заступники міського голови, керуюча справами виконкому, секретар ради до 17 числа кожного місяця подають спеціалісту загального відділу пропозиції про намічені основні заходи (наради, семінари, фронтальні перевірки тощо) для подальшого подання міському голові та включення до календарного плану роботи на кожний місяць.

14.3. Виклик на наради заступників міського голови, керуючої справами виконкому, секретаря ради в районну держадміністрацію здійснюється тільки з дозволу міського голови.

14.4. Виїзди заступників міського голови, керуючої справами виконкому, секретаря ради за межі міста обов’язково здійснюються за розпорядженням міського голови.

14.5. Чергування працівниками виконкому міськради у святкові дні здійснюється цілодобово за місцем проживання. Відповідальними черговими призначаються перший заступник міського голови, заступники міського голови, керуюча справами виконкому. Графіки чергування затверджуються міським головою.

14.6. У виконкомі міської ради встановлюється єдиний режим роботи незалежно від місця їх розташування.

З понеділка по четвер: Початок о 08.00 Закінчення о 17.15

П’ятниця: Початок о 08.00 Закінчення о 16.00 Обідня перерва з 12.00 до 13.00.

14.7. Перебування працівників підрозділів із службових питань в робочий час за межами будинку повинно бути попередньо погоджено з заступниками міського голови, керуючої справами виконкому.

14.8. Заступники міського голови, керуюча справами виконкому повідомляють про свою відсутність на робочому місці в робочий час приймальну міського голови шляхом запису у книзі внутрішніх відряджень з відміткою про мету, час відсутності і місце перебування та телефон, за яким кожного можна знайти.

14.9 Надання відпусток без збереження заробітної плати здійснюється за розпорядженням міського голови за погодженням з заступниками міського голови, керуючою справами виконкому, згідно з діючим законодавством про працю.

14.10. Призначеною особою, розпорядженням міського голови ведеться табельний облік робочого часу його працівників.

14.11. Табель обліку робочого часу, підписаний начальником управління, завідуючим відділом, затверджений керуючою справами виконкому та підписаний міським головою передається в відділ бухгалтерського обліку 25 числа кожного місяця.

14.12. Кожен працівник виконкому повинен підтримувати нормальний морально-психологічний клімат в установі:

– з повагою та уважно ставитися до відвідувачів;

– з повагою ставитися до колег і співробітників;

– надавати необхідну допомогу один одному в роботі;

– бути коректним, витриманим, ввічливим у спілкуванні з будь-ким.

Обговорення моральних та ділових якостей співробітника проводити в його присутності.

ХV. Планові відпустки та відрядження

15.1. Щорічно до 1 грудня керуючою справами виконкому складаються графіки чергових основних та додаткових відпусток працівників на наступний рік, які затверджуються розпорядженням міського голови.

Відпустки плануються пропорційно на весь рік. Порушення затверджених графіків відпусток дозволяється, як виняток, і тільки з поважних причин або виходячи із загальної виробничої потреби за дозволом міського голови.

15.2. Чергові та додаткові відпустки спеціалістам виконкому надаються за розпорядженням міського голови за заявою, погодженою заступниками міського голови, керуючою справами виконкому (за підлеглістю).

15.3. Чергові і додаткові відпустки заступникам міського голови, секретарю міськради, керуючій справами надаються за їх заявами, розпорядженням міського голови.

15.4. Чергова і додаткова відпустки за бажанням працівника можуть надаватися разом або частками відповідно до чинного законодавства.

15.5. Рішення про виїзд у відрядження працівників виконкому приймає міський голова, а в разі його відсутності – перший заступник міського голови, на якого покладено виконання обов’язків міського голови, у формі розпорядження.

Після підписання розпорядження міським головою і його реєстрації вищезазначений відділ видає посвідчення про відрядження. Право підписання посвідчень про відрядження мають перший заступник, заступники міського голови, керуюча справами виконкому.

15.6 Авансовий звіт про відрядження затверджує міський голова не пізніше трьох робочих днів від дня повернення працівника з відрядження і в цей же термін подається ним до відділу бухгалтерського обліку та звітності.

15.7. Відрядження з ініціативи керівників виконкому, як правило, повинні плануватись заздалегідь та включатися в місячні плани роботи структурних підрозділів.

Українська територіальна громада, Київська обл., Україна

Режим роботи міської ради:

Понеділок – Четвер: 8:00 – 17:15; П’ятниця: 8:00 – 15:45; Субота, неділя: вихідні

© 2021 Українська громада - всі права захищено